Ogólne warunki


Ogólne warunki


I. ZAPISY

Na wybrany kurs można zapisać się online, klikając tutaj, lub też wysłając e-maila na adres: info@academiacile.com. 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem oraz sposobem płatności za kurs, należy uiścić depozyt w wysokości 150 euro. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić nie później niż na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Późne rezerwacje wymagają natychmiastowych płatności.

III. ANULACJE

Jeśli rezerwacja zostanie anulowana nie później niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu, tylko kaucja nie zostanie zwrócona – 150 euro. W przypadku późniejszej rezygnacji student otrzyma zwrot 75% opłaty za kurs, poza kaucją i  opłatą za zakwaterowanie. Jeżeli student dokona anulacji tuż przed rozpoczęciem kursu, wszelkie opłaty nie zostają zwrócone.

IV. ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie jest zarezerwowane dzień przed rozpoczęciem kursu aż do 24:00 w dzień po zakończeniu kursu. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu, płatność za zakwaterowanie, jeśli będzie dostępne, naliczona zostanie proporcjonalnie. Zwrot nie zostanie dokonany w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu.

Każdy student jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wyrządzone w apartamencie.

V. DNI WOLNE OD NAUKI

Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy i dni świąteczne.

VI. UBEZPIECZENIE

Studenci nie są objęci ubezpieczeniem. Przed podróżą należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (European Health Insurance Card (EHIC)), dostępną w rejonowym wydziale NFZ. Osoby spoza Unii Europejskiej potrzebują polisy ubezpieczeniowej, która jest ważna na terenie Hiszpanii. CILE nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, bądź szkody rzeczy osobistych, zarówno w szkole jak i w mieszkaniu.

VII. INNE

Maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 8 osób. W wyjątkowych przypadkach szkoła zastrzega sobie możliwość utworzenia 9-osobowej grupy uczniów. Minimalny wiek uczestników kursów to 16 lat. Młodszym uczestnikom musi towarzyszyć osoba pełnoletnia.