Warunki zapisu

OGÓLNE WARUNKI

1. ZAPISY: Główne warunki

Możesz zapisać się online lub też wysłać nam e-maila z wypełnionym formularzem zapisu na adres: info@academiacile.com a także przesłać wypełniony formularz pocztą tradycyjną na adres: CILE, C/Cister 4, 29015 Málaga, Spain.

Twoje miejsce na kursie zostanie zarezerwowane po zatwierdzeniu przez szkołę otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

Po dokonaniu rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem oraz sposobem płatności za kurs.

W zależności od wybranej opcji, należy uiścić depozyt w wysokości 60 euro za kurs oraz 90 euro za noclegi. Pozostałą  do zapłaty kwotę należy wpłacić nie później niż na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Późne rezerwacje wymagają natychmiastowych płatności.

3. ZMIANY I ANULACJE

Jeśli rezerwacja zostanie anulowana nie później niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu kaucja przepada. W przypadku późniejszej rezygnacji student otrzyma zwrot 75% opłaty za kurs, kaucji i opłat za zakwaterowanie. Jeżeli student dokona anulacji tuż przed rozpoczęciem kursu, wszelkie opłaty przepadają.

4. ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie jest zarezerwowane dzień przed rozpoczęciem kursu aż do 24:00 w dzień po zakończeniu kursu. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu, płatność za zakwaterowanie- jeśli będzie dostępne-naliczona zostanie proporcjonalnie. Zwrot nie zostanie dokonany w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu.

Każdy student jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wyrządzone w apartamencie. Należy uiścić  depozyt w wysokości 100 €. Depozyt ten zostanie zwrócony po opuszczeniu mieszania, jeżeli pomieszczenia będą w idealnej kondycji.

5. DNI WOLNE OD NAUKI

Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy (dni świąteczne).

6. UBEZPIECZENIE

Studenci nie są objęci ubezpieczeniem. Przed podróżą należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) (European Health Insurance Card (EHIC) w rejonowym wydziale NFZ. Osoby spoza Unii Europejskiej potrzebują polisy ubezpieczeniowej, która jest ważna na terenie Hiszpanii. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – zalecamy by wszyscy studenci je posiadali. CILE nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże bądź szkody rzeczy osobistych, zarówno w szkole jak i w mieszkaniu.

7. KORESPONDENCJA

Podczas pobytu w naszej szkole, wszelką korespondencję skierowaną do naszych studentów można przesyłać na podany adres: CILE, C/Cister 4, 29015 Málaga, Spain.

8. INNE

Maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 8 osób. W wyjątkowych przypadkach szkoła zastrzega sobie możliwość utworzenia 9-cio osobowej grupy uczniów.

Minimalny wiek uczestników kursów to 16 lat. Młodszym uczestnikom musi towarzyszyć osoba dorosła.