Wiza do Hiszpanii

Jeżeli planujesz rozpocząć naukę języka hiszpańskiego w Hiszpanii, pamiętaj, że możesz potrzebować wizy do Hiszpanii a proces wydania dokumentu może trochę potrwać. Zaplanuj swoją podróż z wyprzedzeniem i zorientuj się jakie dokumenty potrzebujesz, aby ubiegać się o uzyskanie wizy do Hiszpanii.

Bardzo ważnym czynnikiem jest obywatelstwo wnioskodawcy. Istnieją specjalne porozumienia z wieloma krajami, które pozwalają obywatelom na wjazd do Hiszpanii bez konieczności posiadania wizy.

Oczywiście, obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wizy do Hiszpanii.

Dokumenty potrzebne do odbycia podróży do Hiszpanii zależą od kraju pochodzenia.

Obywatelom UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu potrzebny jest paszport lub ważny dokument tożsamości. Oprócz tego, w przypadku małoletniego podróżującego z własnym dowodem tożsamości, do dokumentu należy dołączyć zgodę rodziców.

W przypadku obywateli innych krajów:

Maksymalna długość pobytu w Hiszpanii wynosi 90 dni.Obywatele wielu państw powinni posiadać ważną wizę upoważniającą do wjazdu do Hiszpanii.

Analogicznie jest z obywatelami poniższych państw, jeżeli zamierzają oni przebywać na terenie Hiszpanii mniej niż 90 dni:

Albania, Andorra, Macedonia, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Wyspy Bahama, Barbados, Bośnia i Herzegowina, Brazylia, Bruna, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Chorwacja, Chile, Salvador, Stany Zjednoczone, Gwatemala, Honduras, Izrael, Japonia, Malezja, Mauritius, Meksyk, Monako, Czarnogóra, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Saint Kitts i Nevis, San Marino, Watykan, Serbia, Seszele, Singapur, Urugwaj, Wenezuela.

Obywatele wymienionych państw także mogą udać się do Hiszpanii, jeśli posiadają pozwolenie na pobyt lub wizę długoterminową, wydaną w innym kraju Unii Europejskiej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii, Bułgarii i Cypru), Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie.

Obywatele pozostałych państw powinni posiadać dokumenty potwierdzające cel i warunki ich pobytu oraz dysponować środkami ekonomicznymi, wystarczającymi do zapewnienia utrzymania w czasie przebywania na terenie Hiszpanii. Dokumenty, które powinni okazać zależą od motywu ich podróży. Do wglądu na stronie www hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy.

Zaleca się zabranie ze sobą ubezpieczenia turystycznego.

Ponieważ warunki te mogą ulec zmianie, w celu weryfikacji wymienionych wymagań zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży skontaktować się z Konsulatem lub Ambasadą Hiszpanii.

Jeżeli potrzebujesz wizy w Hiszpanii

Istnieją 2 rodzaje wizy w Hiszpanii:

Wiza do Hiszpanii: Wizy te pozwalają na tranzyt lub pobyt na terytorium Hiszpanii i pozostałych państw, których czas trwania nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu do kraju.

Wniosek wizowy należy złożyć na odpowiednim formularzu wniosku, wypełniony w 2 egzemplarzach – oryginałem i kopią. Można go pobrać za darmo z oficjalnej strony internetowej hiszpańskiego konsulatu. Ważne jest, aby wybrać wniosek dostosowany do osoby zainteresowanej. Jeśli nie ma hiszpańskiej misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego w kraju osoby aplikującej o wizę, wówczas należy udać się do biura misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, który reprezentuje Hiszpanię w tym kraju.

W momencie składania wniosku o wydanie wizy do Hiszpanii należy uiścić opłatę w kwocie 60 €.

Ponieważ warunki te mogą ulec zmianie, w celu weryfikacji wymienionych wymagań zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży skontaktować się z Konsulatem lub Ambasadą Hiszpanii.

Wiza krajowa do Hiszpanii:

Wizy te uprawniają do życia, pracy, nauki lub badań na terenie Hiszpanii przez ponad 90 dni. Wszyscy cudzoziemcy, którzy chcą wjechać na teren Hiszpanii muszą mieć wizę tego typu, za wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Krajowy wniosek wizowy należy złożyć wypełniony w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia). Wnioski można pobrać z oficjalnej strony internetowej Konsulatu Hiszpanii.