Hiszpański w biznesie i hiszpański w turystyce

Hiszpański w biznesie i w turystyce

Hiszpański w biznesie

Kurs “Hiszpański w biznesie” przygotowuje studentów do najbardziej prestiżowych egzaminów Izby Przemysłowo-Handlowej w Madrycie  organizowanych przez Uniwesytet Alcalá de Henares.

Kursy są idealnie dopasowane dla studentów zainteresowanych osiągnięciem wysokiego poziomu języka hiszpańskiego w kontekście biznesowym i biurowym.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych ekonomistów. Zajęcia odbywają się w godzinach porannych lub popołudniowych, 2 lekcje kursu ogólnego oraz 2 lekcje specjalistycznego języka, używanego w branży biznesowej.

Uczestnicy muszą posiadać wysoki poziom hiszpańskiego. Istnieje możliwość zapisu na 6 lekcji dziennie lub jedynie na lekcje biznesowe.

Program kursu spełnia wymagania Europejskich Izb Handlu i Przemysłu. Egzaminy odbywają się w maju oraz listopadzie.

Zapisu na egzaminy można dokonać w CILE.

Hiszpański w turystyce

Kurs jest wprowadzeniem do terminologii związanej z przemysłem turystycznym i przygotowuje studentów do najbardziej prestiżowych egzaminów Izby Przemysłowo-Handlowej w Madrycie  organizowanych przez Uniwesytet Alcalá de Henares.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów. Zajęcia odbywają się w godzinach porannych lub popołudniowych, 2 lekcje dziennie kursu ogólnego oraz 2 lekcje specjalistycznego języka, używanego w branży turystycznej. Uczestnicy muszą posiadać wysoki poziom hiszpańskiego.

Program kursu pełnia wymagania Europejskich Izb Handlu i Przemysłu. Egzaminy odbywają się w maju oraz listopadzie.

Zapisu na egzaminy można dokonać w CILE.

Dla studentów, którzy nie są zainteresowani zdawaniem egzaminów państwowych, CILE przeprowadza wewnętrzny egzamin, po którym student otrzymuje dyplom ukończenia kursu “Hiszpański w turystyce”.