Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

W naszej ofercie, poza standardowymi oraz intensywnymi kursami języka hiszpańskiego, posiadamy także specjalistyczne kursy.

Oprócz nauki języka ogólnego, oferujemy serię specjalnych kursów dla konkretnych potrzeb i celów, 4 lub 6 lekcji dziennie:

I. Hiszpański dla prawników

Kurs ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenie językowe w obszarze zawodowym. Wstęp do terminologii specjalistycznej dla prawników w połączeniu z 2 lub 4 lekcjami w tygodniu kursu standardowego. Kurs ułatwi studentom zrozumienie tekstów i argumentacji prawnych, redagowanie dokumentów, poprawne wyrażanie się w żargonie prawniczym. Ponadto uczestnicy kursu poznają hiszpański system prawny oraz jego instytucje i organy, które go tworzą.

II. Kurs dla pracowników linii lotniczych

Wprowadzenie do specjalistycznej terminologii dla pracowników linii lotniczych.

Przygotowuje do egzaminów dla różnych linii lotniczych. Zajęcia połączone są z 2 lub 4 lekcjami kursu standardowego w tygodniu.

III. Zaawansowany Kurs Subjuntivo

Jest to kurs przeznaczony dla studentów, którzy są zainteresowani doskonaleniem struktur gramatycznych związanych z zagadnieniem subjuntivo, który jest jedną z podstaw języka hiszpańskiego, a zarazem jednym z najtrudniejszych zagadnień dla studentów zagranicznych. Minimalny poziom wymagany do udziału w tym kursie to B2.

IV. Język i kultura Hiszpanii

Celem tego kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o historii, sztuki i literatury hiszpańskiej, a także informacji dotyczącej aktualnej sytuacji w Hiszpanii. Studenci zainteresowani udziałem w powyższym kursie muszą posiadać zaawansowaną (co najmniej A2) znajomość języka hiszpańskiego. Kurs jest wspomagany przez różnego rodzaju materiały dydaktyczne (materiały przygotowane przez nas, specjalne publikacje, środki audiowizualne itd.). Cały kurs trwa 8 tygodni.

CILE


 

V. Ucz się języka hiszpańskiego mieszkając z Twoim nauczycielem

Powyższy kurs jest zupełnie inny niż pozostałe w naszej ofercie. Jest to połączenie kursu hiszpańskiego oraz możliwością zamieszkania u Twojego nauczyciela i codziennej nauki języka w sytuacjach życia codziennego.

Nauka odbywa się nie tylko z podręcznika, ale także dzięki codziennym rozmowom, przebywaniem wraz z nauczycielem, który na bieżąco może monitorować postępy i poświęcić więcej czasu na rozwikłanie trudności i problemów językowych. Istnieje również możliwość umieszczenia 2 studentów w mieszkaniu nauczyciela. W tym przypadku, studenci będą z różnych krajów, aby uniknąć rozmawiania między sobą w swoim języku ojczystym. Ten rodzaj kursów specjalnych są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.

Czas wolny, rozmowy podczas posiłku, oglądanie telewizji, wizyty rodzinne i życie społeczne prowadzone są w języku hiszpańskim.

Możesz rozpocząć kurs w dowolnym dniu roku (z wyjątkiem dni świątecznych). Kursy są przeznaczone dla uczniów w każdym wieku.

Zajęcia indywidualne

Indywidualne zajęcia języka hiszpańskiego bez wątpienia są najbardziej wygodną formą nauki języka, która pozostawia swobodę układania planu zajęć oraz przebiegu lekcji, idealnie według Twoich wymagań. Sam decydujesz o liczbie zajęć, miejscu, czasie w którym chcesz, aby zostały przeprowadzone oraz zagadnienia nad którymi chciałbyś pracować.