Certyfikaty i dyplomy

 Certyfikaty i dyplomy

official diploma, CILE certificates and diploma of spanish as a foreign language are issued by CILE

I. Dyplomy oficjalne

 CILE przygotowuje do następujących oficjalnych egzaminów:

  • DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera – Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego).  — prestiżowy Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego jako obcego, wydawany przez Instytut Cervantesa w Madrycie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Hiszpanii. Egzaminy zazwyczaj odbywają się w: kwietniu, maju, lipcu, październiku i listopadzie.
  • Hiszpański w Biznesie oraz Hiszpański w Turystyce Egzaminy – organizowane są przez Izbę Handlową w Madrycie i Uniwersytet Alcalá i odbywają się dwa razy w roku.

II. Dyplomy i certyfikaty CILE

Po zakończeniu kursu studenci otrzymują certyfikaty uczestnictwa na naszych kursach.

Certyfikaty zawierają informacje dotyczące terminu, rodzaju kursu oraz zrealizowanego poziomu.

W przypadku, gdyby student chciał zdać egzamin ewaluacyjny, także umieszczamy ostateczną ocenę (w %).

complete your spanish course successfully and receive a diploma from CILE,we also offer special courses in Spanish for Business and Spanish for Tourism